hmmmm

tatili özledik...

Antalya bile kar'dan nasibini aldı.

kaldı ki, bir iki hafta sonra kaçmayı hayal ediyorduk